Skip to main content

Shuangxi Creek and Keelung River (First Branch, Taiwan Water Corporation)

Unit: 10,000 tons /per year

Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2017 2018 2019 2020 2021 5-year average
Gongliao Water Treatment Plant Keelung City, Gongliao, Ruifang 1,858 1,840 1,891 1,443 1,418 1,690
Xinshan Water Treatment Plant Keelung (Anle, Zhongshan, Ren’Ai, Xinyi, Zhongzheng, Qidu) and NewTaipei City (Xizhi) 5,141 5,498 5,900 4,544 4,104 5,037
Nuannuan Water Treatment Plant Keelungm, Ruifang 1,611 1,672 1,641 1,799 1,876 1,720

 

Xindian River(Taipei Water Department)

Unit: 10,000 tons /per year

Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2017 2018 2019 2020 2021 5-year average
Zhitan Water Treatment Plant New Taipei City (Banqiao, Xinzhuang, Luzhou, Wugu, Bali, Tamsui, Sanzhi, Shenkeng, Xizhi) 62,903 58,010 64,422 68,738 65,393 63,893
Changxing Water Treatment Plant Da'an Districtm, Xinyi District 11,378 10,012 10,862 10,922 10,601 10,755
Gongguan Water Treatment Plant Zhongzheng District, Wanhua District, Wenshan District 11,764 8,349 7,331 8,301 7,730 8,695

 

Dahan River(Second Branch, Taiwan Water Corporation And twelfth Branch, Taiwan Water Corporation)

Unit: 10,000 tons /per year

Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2017 2018 2019 2020 2021 5-year average
Panshin Water Treatment Plant New Taipei City (Banqiao, Xinzhuang, Luzhou, Wugu, Taishan, Bali, Shulin, Tucheng, Sanxia, Yingge, Zhonghe, Part of Sanchong) 21,186 16,465 16,069 16,140 13,068 16,586
Pingzhen Water Treatment Plant Zhongli, Pingzhen, Yangmei, Dayuan, Xinwu, Guanyin, Hukou, Xinfeng, Danan and Longtan Second Water Treatment Plant 16,491 17,522 18,066 18,580 18,304 17,793
Shihmen Water Treatment Plant Taoyuan(Zhongli, Pingzhen, Yangmei, Xinwu), Hsinchu County (Hukou), Hsinchu County (Hukou) 3,003 3,398 3,354 3,217 3,037 3,202
Longtan Water Treatment Plant Longtan District, Daxi District, Fuxing District, Bade District, Pingzhen District 4,374 4,654 4,997 4,947 5,167 4,828
Danan Water Treatment Plant Taoyuan District, Bade District, Dayuan District, Luzhu District, Guishan District, Linkou District 12,804 14,006 14,366 11,975 14,707 13,572

 

Touqian River (Third Branch, Taiwan Water Corporation)

Unit: 10,000 tons /per year

Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2017 2018 2019 2020 2021 5-year average
Yuandong Water Treatment Plant Zhudong Township 897 1,130 927 1,051 1,170 1,035
Baoshan Water Treatment Plant Hsinchu, Zhudong 10,415 10,796 10,276 9,943 8,619 10,010
Hsinchu First Water Treatment Plant Hsinchu City 1,762 1,715 1,885 1,988 1,976 1,865
Hsinchu Second Water Treatment Plant Hsinchu City, Hsinchu County (Zhubei City, Zhudong Township, Shuangxi Region of Baoshan Township and Hsinchu Science Park, Hukou Township) 4,658 4,002 3,981 4,199 4,175 4,203
Nanya Water Treatment Plant Hsinchu 714 791 739 845 791 776