Skip to main content

Shuangxi Creek and Keelung River

Unit:mm

Region Rain Station 2017 2018 2019 2020 2021 5-year
average
Gongliao
Weir
(Shuangxi)

Jilin
Elementary
School

5,861

6,246

5,232

5,639

4,655

5,527

Shang Lin
Elementary
School

3,568

4,005

3,859

3,681

2,998

3,622

Shuangxi

4,067

4,129

3,768

3,968

3,230

3,832

Badu
Pumping
Station
(Keelung River)

Huoshaoliao

4,752

4,404

4,524

4,359

3,966

4,401

Sandiaoling

4,385

4,139

3,987

4,224

3,861

4,119

Ruifang

4,634

4,281

4,287

5,093

3,602

4,379

 

Xindian River

Unit:mm

Region Rain Station 2017 2018 2019 2020 2021 5-year
average
Feitsui Reservoir
(Beishi Creek)

Feitsui

3,056

3,051

2,551

2,419

2,897

2,795

Pinglin

3,002

2,725

2,769

2,555

3,246

2,859

Shisangu

2,831

2,985

2,830

2,750

3,268

2,933

Jiuqionggen

3,327

3,019

2,845

2,687

3,348

3,045

Bihu

3,720

2,913

3,293

2,667

3,461

3,211

Taiping

5,010

5,292

3,671

4,962

4,331

4,653

Guishan Dam
(Nanshi Creek)

Fushan

3,419

2,883

2,935

2,468

3,432

3,027

Lansheng
Bridge

4,361

3,520

3,024

2,745

3,620

3,454

Tonghou

4,507

3,812

3,403

3,560

3,600

3,776

 

Dahan River

Unit:mm

Region Rain Station 2017 2018 2019 2020 2021 5-year
average
Sankeng
Pumping
Station
(Sanxia River)

Dabau

3,196

2,606

3,397

2,748

3,269

3,043

Xiongkongshan

3,256

3,431

3,814

3,622

3,962

3,617

Shihmen
Reservoi
(Dahan River)

Shihmen

2,343

3,385

2,404

1,685

2,464

2,456

Xiayun

2,600

2,260

2,522

1,892

2,646

2,384

Gaoyi

1,946

2,428

1,250

1,337

2,318

1,856

Baling

1,979

1,117

1,800

1,169

2,306

1,674

Galahe

2,266

1,252

1,834

1,182

2,370

1,781

Yufeng

1,869

1,142

2,543

1,315

2,403

1,854

Baishi

1,884

858

2,366

1,026

2,306

1,688

Zhenxibao

2,054

1,160

2,165

1,012

2,183

1,715

Xiqiusishan

2,198

1,347

1,875

1,233

2,633

1,857

Chiduan

4,059

2,130

2,077

3,114

3,322

2,940

 

Touqian River

Unit:mm

Region Rain Station 2017 2018 2019 2020 2021 5-year
average
Shangping
Weir
(Shangping River)

Taigenan

2,242

2,337

2,481

1,576

2,497

2,227

Bailan

2,590

2,150

2,918

1,402

2,474

2,307

Xueba

2,562

2,446

3,008

1,533

2,521

2,414