Drink Water Supply Statistics

Last Updated:2021-07-12 Visitors:1994

Shuangxi Creek and Keelung River (First Branch, Taiwan Water Corporation)

Unit: 10,000 tons /per year
Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Gongliao Water Treatment Plant Keelung City, Gongliao, Ruifang 1,915 1,965 1,858 1,840 1,891 1,894
Xinshan Water Treatment Plant Keelung (Anle, Zhongshan, Ren’Ai, Xinyi, Zhongzheng, Qidu) and NewTaipei City (Xizhi) 5,375 5,184 5,141 5,498 5,900 5,420
Nuannuan Water Treatment Plant Keelungm, Ruifang 1,772 1,743 1,611 1,672 1,641 1,688

Xindian River(Taipei Water Department)

Unit: 10,000 tons /per year
Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Zhitan Water Treatment Plant New Taipei City (Banqiao, Xinzhuang, Luzhou, Wugu, Bali, Tamsui, Sanzhi, Shenkeng, Xizhi) 60,749 56,034 62,903 58,010 64,422 60,424
Changxing Water Treatment Plant Da'an Districtm, Xinyi District 9,783 11,487 11,378 10,012 10,862 10,704
Gongguan Water Treatment Plant Zhongzheng District, Wanhua District, Wenshan District 9,677 8,283 11,764 8,349 7,331 9,081

Dahan River(Second Branch, Taiwan Water Corporation And twelfth Branch, Taiwan Water Corporation)

Unit: 10,000 tons /per year
Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Panshin Water Treatment Plant New Taipei City (Banqiao, Xinzhuang, Luzhou, Wugu, Taishan, Bali, Shulin, Tucheng, Sanxia, Yingge, Zhonghe, Part of Sanchong) 21,852 26,290 21,186 16,465 16,069 20,372
Pingzhen Water Treatment Plant Zhongli, Pingzhen, Yangmei, Dayuan, Xinwu, Guanyin, Hukou, Xinfeng, Danan and Longtan Second Water Treatment Plant 18,066 17,130 16,491 17,522 18,066 17,455
Shihmen Water Treatment Plant Taoyuan(Zhongli, Pingzhen, Yangmei, Xinwu), Hsinchu County (Hukou) 2,537 3,321 3,003 3,398 3,354 3,269
Longtan Water Treatment Plant Longtan District, Daxi District, Fuxing District, Bade District, Pingzhen District 5,375 4,687 4,374 4,654 4,997 4,817
Danan Water Treatment Plant Taoyuan District, Bade District, Dayuan District, Luzhu District, Guishan District, Linkou District 12,107 13,290 12,804 14,006 14,366 13,315

Touqian River (Third Branch, Taiwan Water Corporation)

Unit: 10,000 tons /per year
Water Treatment Plant (WTP) Main Water Supply District 2015 2016 2017 2018 2019 5-year average
Yuandong Water Treatment Plant Zhudong Township 1,125 1,078 897 1,130 927 1,031
Baoshan Water Treatment Plant Hsinchu, Zhudong 8,597 9,638 10,415 10,796 10,276 9,944
Hsinchu First Water Treatment Plant Hsinchu City 2,571 2,084 1,762 1,715 1,885 2,003
Hsinchu Second Water Treatment Plant Hsinchu City, Hsinchu County (Zhubei City, Zhudong Township, Shuangxi Region of Baoshan Township and Hsinchu Science Park, Hukou Township) 5,243 5,343 4,658 4,002 3,981 4,645
Nanya Water Treatment Plant Hsinchu 756 636 714 791 739 727